Hyppää pääsisältöön

6.5.2024

Kuva
Harjoitusjäähallin sisäänkäynti. Kuva Hannu Rainamo
Jyväskylän Hipposhallin alakerran harjoitusjäillä sekä kilpahallin pukuhuone- ja huoltotiloissa ja minijään päädyssä alkuvuodesta tehtyjen kuntotutkimusten tulokset ovat valmistuneet. Tutkimustulokset osoittavat tiloissa olevan korjaustarpeita, joiden laajuutta, aikataulua ja kustannuksia Jyväskylän Tilapalvelu selvittää parhaillaan. Korjaustoimet on tarkoitus käynnistää jo kesän aikana. Käyttäjille järjestetään infotilaisuus tuloksista Hipposhallin auditoriossa torstaina 23.5. klo 16–18.

Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut, Jyväskylän Jäähalli Oy sekä Jyväskylän kaupungin Tilapalvelu ovat aloittaneet käyttöä turvaavien toimenpiteiden suunnittelun. Alustavasti näyttää siltä, että harjoitusjäiden sisäilmaolosuhteisiin saataisiin parannusta jo kesän aikana toteutettavilla korjauksilla. Kilpajäähallin päätyjen kunnostukseen liittyy kuitenkin enemmän kysymysmerkkejä, joihin pyritään löytämään vastauksia lisäselvityksillä. 

Tutkimustulokset on toimitettu Jyväskylän seudun ympäristöterveydelle, joka on tehnyt tiloissa oman tarkastuksensa ja pyytänyt Jyväskylän Tilapalvelulta ja Jyväskylän Jäähalli Oy:ltä selvitystä tilojen käytöstä ja suunnitelluista korjaustoimista. Yksityiskohtaisen korjaussuunnitelman tekee toukokuun loppuun mennessä Jyväskylän kaupungin kilpailuttama talotekniikan ja rakennussuunnittelun kumppani Sitowise Oy. 

Suunnitelman valmistuttua tilojen käyttäjille kerrotaan yksityiskohtaisemmat tiedot tilojen käytöstä ja kerrotaan kesälle ja syksylle jaettavista vuoroista. Infotilaisuus tutkimuksista, suunnitelluista korjauksista ja alustavasta aikataulusta järjestetään käyttäjille 23.5. klo 16–18 Hipposhallin auditoriossa Rautpohjankatu 6. Kulku Hipposhalliin ja sen auditorioon Monitoimitalon B1 sisäänkäynnin kautta.

Hipposhallin harjoitusjäiden jatko pystyttäneen turvaamaan kesän aikana tehtävillä korjauksilla

Hipposhallin harjoitusjäillä suurin sisäilman laatuun vaikuttava tekijä on tutkimustulosten perusteella kaukalotilojen sisäilman laskeumanäytteistä löytyneet mineraalikuidut. Kaukalotiloissa esiintyy edelleen mineraalivillakuituja yli toimenpiderajan, vaikka suurimmat kuitulähteet on poistettu mm. katon villapintojen kuitusidontakäsittelyllä ja tiloihin oli tehty kuitusiivous juuri ennen tutkimuksia. 

Toimenpiteinä esitetään edelleen rakenteiden kuitulähteiden selvittämistä, poistoa ja eristämistä sekä lisäksi läpivientien, tarkastuskaivojen ja saumakohtien tiivistämistä ja pintojen puhdistamista. Lisäksi käyttöä turvaavana ratkaisuna selvitetään kuituja keräävien ilmanpuhdistimien hankintaa. 

Harjoitusjäiden sisäilman mikrobipitoisuudet ovat kaikissa näytteissä arviolta melko maltillisia. Tutkimusten yhteydessä pukuhuonetilojen alapohjien kunnossa ei havaittu puutteita ja pukuhuonetilojen ilmanvaihdon ilmamäärät olivat riittäviä. Harjoitusjäiden korjauksia päästään tekemään alustavan arvion mukaan jo kesän aikana, jolloin hallien käytölle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Mahdollisista muutoksista kesän jäävuoroihin tullaan olemaan yhteydessä suoraan vuoroja varanneisiin.

Kilpahallin minijäällä ongelmia aiheuttaa etenkin ilmanvaihto, pelaajapäädyn pukuhuone- ja huoltotilojen kunnostus voi vaatia erityisjärjestelyjä

Tutkimuksissa tarkasteltiin myös Jyväskylän Jäähalli Oy:n omistaman kilpahallin molemman päädyn rakenteita ja olosuhteita. Vuonna 2008 peruskorjattu iso jää sekä katsomo-, käytävä ja aitiotilat eivät kuuluneet tutkimusalueeseen, sillä sen osalta ei käyttäjiltä ole tullut palautetta. Ympäristöterveyden tekemän tarkastuksen pohjalta tutkimuksia tullaan kuitenkin laajentamaan varmuuden vuoksi myös näihin tiloihin. 

Minijään päädyssä ilmanvaihto ei ole tutkimusten perusteella riittävää tilojen nykyiseen käyttöön nähden. Tämä aiheuttaa tiloissa muun muassa suurta kosteusrasitusta varsinkin syksyisin. Tiloihin jälkeenpäin laajentuneissa ja rakennetuissa pukuhuonetiloissa ei ole pukuhuonetilojen vaatimaa ilmanvaihtoa. Tilojen käytön jatkaminen nykyisellä laajuudella vaatisi alustavien arvioiden mukaan muun muassa minijään ilmanvaihdon parantamista, vanhojen villaeristeiden poistamista ja korvaamista muulla ratkaisulla sekä pukuhuonetilojen uudelleen suunnittelua. Näillä näkymin tilojen nykyinen kunto ja käytön turvaavat korjaukset edellyttävät minihallin päädyn käytön rajoittamista jo ennen korjauksia ja korjausten ajaksi. Korjaustoimet pyritään aloittamaan tämän vuoden puolella.

Kilpahallin pelaajapäädyn pukuhuone- ja huoltotilat ovat osa alun perin jo 1970-luvulla rakennettua huoltorakennusta. Kilpahallin rakentamisen yhteydessä 1980-luvulla tilat kunnostettiin osaksi kilpajäähallin kokonaisuutta. Pelaajapäädyn tiloissa on vuosien varrella tehty lukuisia muutostöitä, eivätkä tilat ja rakenteet vastaa enää kaikilta osin alkuperäistä käyttöä. Parhaassa kunnossa ovat JYPin liigajoukkueelle kunnostetut osat, mutta muilta osin pukuhuone-, varasto- ja huoltotilojen kunto on heikko. 

Kilpahallin päätyjen tulokset kertovat korjaustarpeista. Tilojen kunnostus tulee vaatimaan korjausten priorisointia ja tarkkaa aikatauluttamista. Korjaavat toimenpiteet pyritään aloittamaan jo kesän aikana, mutta käytön turvaaminen voi vaatia myös väliaikaisten tila- ja ilmanvaihtoratkaisujen käyttöönottoa. 

Tutkimukset osa Hippoksen alueen liikuntatilojen olosuhdeseurantaa

Kuntotutkimukset tehtiin tammikuun ja maaliskuun välillä vuonna 1992 valmistuneen Hipposhallin harjoitusjäiden tiloissa, kilpahallin 1982 valmistuneessa minijään päädyssä sekä alun perin 1970-luvulla rakennetun kilpahallin pelaajapäädyn pukuhuone- ja huoltotiloissa. Tutkimusjakson aikana tehtiin merkkiainekokeita, aistinvaraista arviota, sisäilman olosuhdemittauksia sekä otettiin näytteitä niin sisäilmasta kuin rakenteista. Tutkimusten tavoitteena oli selvittää aiempia tutkimuksia tarkemmin tilojen nykykuntoa ja käyttöä sekä korjaus- ja kunnostustarpeita. 

Tutkimukset ovat jatkoa Jyväskylän kaupungin sisäilmatyöryhmän vuonna 2020 aloittamalle Hipposhallin alakerran olosuhdeseurannalle. Vuonna 2020 tehtyjen tutkimusten perusteella harjoitusjäähalleissa tehtiin korjauksia alkuvuodesta 2021. Viimeisimmät muutostyöt Hipposhallin alakerrassa, harjoitusjäähallin väliseinärakenteissa ja jalkapallotilassa valmistuivat lokakuussa 2023. 

Jyväskylän Tilapalvelu, liikuntapalvelut sekä Jyväskylän Jäähalli Oy tilasivat alkuvuodesta tehdyt tutkimukset taloteknisen osuuden Granlund Oy:ltä ja rakennusteknisen osuuden Finnish Consulting Groupilta (FCG). Terveydensuojeluviranomaisena tutkimuksissa on mukana Jyväskylän seudun ympäristöterveys.

Harjoitusjäähallin tutkimusraportti Harjoitusjäähalli-verkkosivuilla


Lisätietoja
Jyväskylän kaupunki 
- kiinteistöjohtaja ja Jyväskylän Jäähalli Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Kuronen, p. 050 514 6221
- liikuntajohtaja Anna-Leena Sahindal, p. 050 324 9314  
- johtava ympäristöterveystarkastaja Pirjo Lonka-Huotari, p. 050 373 0414