Hyppää pääsisältöön

4.4.2022

Jyväskyläläiset urheilu- ja liikuntaseurat ovat aktiivisia tapahtumajärjestäjiä. 81 % Kansainvälisten urheilutapahtumien Jyväskylä -hankkeen lähtötietoselvitykseen vastanneista jyväskyläisseuroista on järjestänyt viimeisen viiden vuoden aikana muitakin maakunnallisia, kansallisia tai kansainvälisiä kilpailutapahtumia normaalin kilpailu- tai sarjatoimintansa lisäksi. Tulos käy selville hankkeen lähtötietoselvityksestä, johon vastasi 86 toimijaa, joista suurin osa edusti urheiluseuraa.
Kuva
Futsal-pelin yleisö Monitoimitalolla. Kuva Ville Koskiniemi

Kansainvälisten urheilutapahtumien Jyväskylä -hankkeen lähtötietoselvityksessä selvitettiin Jyväskylän seudulla toimivien liikunta- ja urheiluseurojen tapahtuma-aktiivisuutta, järjestettävien tapahtumien kansainvälisyyttä, Jyväskylän vahvuuksia ja haasteita urheilutapahtumakaupunkina sekä vastaajien odotuksia ja toiveita verkoston toiminnalle. Selvityksen toteutti Jyväskylän ammattikorkeakoulun Sport Business by JAMK.

Kansallisen tason kilpailut nousevat usein merkittävimpinä esiin

Selvitykseen vastanneista liikunta- ja urheiluseuroista 81 % ilmoitti järjestäneensä viimeisen viiden vuoden aikana jonkin lajiliittojen normaalista kilpailu- ja sarjatoiminnasta poikkeavan tapahtuman, kuten kilpailun, turnauksen tai yksittäisen urheilu- ja liikuntatapahtuman. Suurin osa vastaajista (60 %) järjestää vuosittain 1 - 5 kilpailua, mutta seuroista löytyy myös yli 20 kilpailua vuosittain järjestäviä seuroja (18 % vastanneista).

Tapahtumien järjestäjiä pyydettiin kuvailemaan kolme merkittävintä tapahtumaa viimeisen viiden vuoden ajalta. Näistä tapahtumista kansainvälisen tason tapahtumia oli 9 (11 %), kansallisen tason 51 (64 %) ja alueellisen tason tapahtumia 20 (25 %). Kaikkien selvitykselle raportoitujen tapahtumien osallistujamäärän keskiarvo oli 567 kilpailijaa (mediaani 120) ja yleisömäärän keskiarvo oli 2074 (mediaani 100). Poikkeavana kilpailuna kaikista on Jyväskylän MM-rallin osakilpailu yli 100 000 katsojalla, mikä nostaakin merkittävästi katsojamäärän keskiarvoa. Ilman rallin yleisömäärää katsojien keskiarvoksi tuli 791 katsojaa.

49 % vastanneista ilmoittaa järjestävänsä Jyväskylässä normaalitoiminnasta poikkeavia kilpailuja ja tapahtumia myös tulevien kolmen vuoden aikana, 17 % ei suunnittele järjestävänsä ko. tapahtumia ja loput eivät osanneet vielä sanoa kantaansa. 

Kansainvälisistä tapahtumista MM-rallin osakilpailu erottuu

Lähtötietoselvityksessä tunnistetiin tulevalle kolmelle vuodelle vajaa 10 kansainvälisen tason urheilu- tai liikuntatapahtumaa, joiden pitopaikkana on Jyväskylä. 4.-7.8.2022 järjestettävä MM-rallin osakilpailu Secto Rally Finland on Pohjoismaiden toiseksi suurin urheilutapahtuma yleisömäärältään. Telinevoimistelun Pohjois-Euroopan mestaruuskilpailut pidetään Jyväskylässä 18.-20.11.2022 ja yleisurheilussa kansainvälisen tason hallikilpailut on tarkoitus järjestää Jyväskylässä. Myös kansainvälistä leiritoimintaa on tulossa mm. karatessa. Parajääkiekossa järjestetään kansainvälinen turnaus SM-kilpailujen lisäksi. Lisäksi jääpallon nuorten MM-kilpailut on tarkoitus järjestää Jyväskylässä joulukuussa. 

Kuva
Ralliauto ajaa ja yleisö hurraa. Kuva Toni Ollikainen

Perinteikäs Finlandia Marathon liikuttaa tuhansia

Yksi merkittävimmistä vuosittain järjestettävistä liikunta- ja urheilutapahtumista on syksyisin järjestettävä kaikille liikkujille suunnattu juoksu- ja kävelytapahtuma Finlandia Marathon. Järjestämisestä vastaavat Jyväskylän Kenttäurheilijat JKU ja Keski-Suomen liikunta ry (Kesli). Finlandia Marathonin vuotuinen osallistujamäärä on 2 500 – 3 000 kilpailijaa ja yleisöä tapahtuma houkuttelee paikalle arviolta 3 500 henkilön verran. 

– Finlandia Marathon on hieno ja perinteikäs tapahtuma, mutta kansainvälistymisessä on vielä tekemistä. Kilpailussa on mukana joitain kansainvälisiä kilpailijoita, mutta jos tapahtumaa haluttaisiin kansainvälistää, tulisi kansainväliseen markkinointiin panostaa. Tällä hetkellä sitä ei käytännössä tehdä eikä siihen ole oikein resursseja, kertoo Jyväskylän Kenttäurheilijoiden toiminnanjohtaja Markku Koistinen.

Sijainti ja Liikuntapääkaupunki-imago etuina

Jyväskylän vahvuuksina liikunta- ja urheilutapahtumien järjestämiskaupunkina vastaajat nostavat esiin Jyväskylän maantieteellisen sijainnin ja seurojen osaamisen tapahtumien järjestämisessä. Myös kaupungin imago liikuntapääkaupunkina tunnistetaan vahvuutena. Haasteina mainitaan useimmin tila-asiat. Myös vapaaehtoisten saatavuuteen liittyvät haasteet, rahoituksen puute ja tapahtumien taloudellinen riski nousevat vastauksissa esiin, kun kysytään seurojen havaitsemia esteitä tapahtumien järjestämiselle.

Verkostoyhteistyöhön laajasti kiinnostusta

Vastaajista 93 % ilmoitti kiinnostuksensa olla mukana urheilun ja liikunnan tapahtumayhteistyössä muiden Jyväskylän alueen urheiluseurojen, yritysten, tapahtumajärjestäjien ja oppilaitosten kanssa. Erityisesti tapahtumatuotantoon liittyvään yhteistyöhön oli kiinnostusta, mutta myös vapaaehtoisiin, markkinointiin ja lisäpalveluihin liittyvä yhteistyö houkutteli vastaajia.

Jyväskylällä on tunnistetusti vahva kansallinen asema liikunnan tapahtumakaupunkina ja vaikuttavimpien seurojen tapahtumaosaaminen luo vakaan pohjan tulevaisuuden kansainvälisten urheilu- ja liikuntatapahtumien isännöimiseksi kaupungissa. Seurojen välinen yhteistyö, resurssien yhteiskäyttö sekä modernit tapahtumatilat nähdään kehitettävinä vahvuuksina luoden edellytyksiä tapahtumien kansainvälistämiseksi tulevaisuudessa.

– Erityisen paljon itseäni ilahduttaa vastaajien innostus verkostoyhteistyöhön ja uudenlaisiin yhteistyömuotoihin. Niitä lähdetään projektilla viemään aktiivisesti eteenpäin. Seuraavaksi käynnistämme urheilutapahtumakaupungin profilointityön, joka osaltaan tulee auttamaan urheilutapahtumien markkinointiponnisteluissa, kommentoi kansainvälisten urheilutapahtumien Jyväskylä -hankkeen projektipäällikkö Taija Lappeteläinen Jyväskylän kaupungilta.

Verkostoyhteistyön käynnistystilaisuus ”Tieto, Taito, Liike – kasvua urheilutapahtumilla” pidettiin Jyväskylän kaupungintalolla 23.3. Hankkeen tulevista vaiheista kerrotaan jyvaskyla.fi/tapahtumakaupunki -verkkosivuilla.

Hankkeen tavoitteena on luoda kasvumahdollisuuksia urheilutapahtumien kasvulle
Jyväskylässä ja lähialueilla. Hankkeessa tavoitellaan erityisesti elinvoiman kasvua tapahtuma- ja matkailualalle. Kasvua edistetään digitalisaation, palvelumuotoilun ja markkinoinnin keinoin.


Kansainvälisten urheilutapahtumien Jyväskylä – Elinvoimaa tapahtuma- ja matkailualalle urheilutapahtumien ekosysteemillä -hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja se on REACT-EU-hanke, jota rahoitetaan osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Hankeaika on 1.11.2021-31.8.2023. 

Kuva
EAKR EU lippu. Kuva viestintä
Kuva
Vipuvoimaa EU logo. Kuva viestintä


Lisätiedot: 

Taija Lappeteläinen, projektipäällikkö, kansainvälisten urheilutapahtumien Jyväskylä, p. 040 523 9321, taija.lappetelainen@jyvaskyla.fi 
Osmo Laitila, Senior Lecturer in Sport Business and Management, School of Business, JAMK University of Applied Sciences, +358 40 826 8441, osmo.laitila@jamk.fi
 

Lisätiedot: 

Taija Lappeteläinen, projektipäällikkö, kansainvälisten urheilutapahtumien Jyväskylä, p. 040 523 9321, taija.lappetelainen@jyvaskyla.fi