Hyppää pääsisältöön

13.8.2020

Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta käynnisti talousarviovalmistelun osaltaan tänään pidetyssä iltakoulussa. Lautakunta kävi periaatteellista keskustelua siitä, miten kehyksessä edellytetyt 4,4 miljoonan euron säästöt voidaan talousarviossa saavuttaa.
Kuva
Puheenjohtajan kokousnuija kaupungintalon kokoushuoneessa

Tilannetta haastaa se, että tänä vuonna budjetti on ylittymässä palveluiden osalta muun muassa erikoissairaanhoidon kustannuskasvun sekä oman toiminnan menoylityksen vuoksi. Nämä ylitykset tulee lisäksi kattaa kehyksen sisältä. Näin ollen lautakunnan säästötavoite on todennäköisesti jopa kaksinkertainen annettuun kehykseen nähden.

Lautakunta ei kokouksessaan vielä käsitellyt valmisteluun liittyen tarkkoja toimenpiteitä tai eurotasoisia leikkauksia vaan keskittyi enemmän keskustelemaan niistä periaatteista, joilla säästöjä voidaan löytää. Tilojen käytön tehostaminen, digitalisaation hyödyntäminen ja palveluiden päällekkäisyyksien poistaminen olivat selkeästi asioita, joita palveluissa tulee kehittää säästöjen löytämiseksi. 

- On kuitenkin selvää, että palvelutaso tulee nykyisestä heikkenemään ja myös palvelutason leikkauksia tullaan lautakunnassa syksyn aikana käsittelemään. Lautakunnan yhteinen näkemys on kuitenkin se, että heikoimmassa asemassa olevien palveluista tulee pitää huoli ja panostaa lasten ja nuorten hyvinvointiin, lautakunnan puheenjohtaja Heidi Rentola tiivisti iltakoulun jälkeen. 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden vuoden 2021 talousarvion virkamiesesitys euroineen tullaan esittelemään lautakunnalle 3.9. olevassa iltakoulussa ja sisällöistä tiedotetaan kokouksen jälkeen. Varsinaisen esityksen talousarviosta sosiaali- ja terveyslautakunta tekee kaupunginhallitukselle 24.9. olevassa kokouksessaan. 

Lisätietoja: Heidi Rentola, sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja, p. 040 0537 824 ja
Kati Kallimo, sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtaja, p. 050 442 2302