Hyppää pääsisältöön

11.6.2020

Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli kokouksessaan sosiaaliasiamiehen ja potilasasiamiehen selvityksen vuodelta 2019.
Kuva
Puheenjohtajan kokousnuija kaupungintalon kokoushuoneessa

Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2019

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsi tiedoksi sosiaaliasiamiehen selvityksen vuodelta 2019 ja antoi kaupunginhallitukselle vastaukset sosiaaliasiamiehen kuntakyselyyn ja toimintasuosituksiin liittyen. 

Sosiaaliasiamiehelle tuli vuonna 2019 yhteensä 172 yhteydenottoa Jyväskylän kaupungin palveluita koskien. Määrä pieneni hieman vuoden 2018 tasosta.  Eniten yhteydenottoja tuli lastensuojelusta (47), vammaispalveluista (43) ja iäkkäiden palveluista (20). Yhteydenottojen yleisin syy oli palvelun toteuttaminen (92 tapausta) ja palveluista tehdyt päätökset (71 yhteydenottoa). 

Sosiaaliasiamies esitti huolensa ikääntyneiden palveluiden ja vammaispalveluiden rekrytointivaikeuksista. Lautakunnan vastauksessa todettiin, että rekrytointivaikeuksiin haetaan ratkaisuja yhteistyössä henkilöstöpalveluiden ja oppilaitosten kanssa tehtävässä yhteistyössä mm. sujuvan työelämäyhteistyön ja oikein kohdennetun opiskelijapaikkamäärän avulla.  

Sosiaaliasiamies nosti esille myös oman valvonnan merkityksen ulkoisten palveluntuottajien palveluiden laatua seuratessa. Lautakunta totesi vastauksessaan, että Jyväskylän sosiaalipalveluissa, vanhuspalveluissa ja perheiden ennaltaehkäisevissä palveluissa omaa, ostettua ja palvelusetelituotantoa valvotaan samalla tavalla mm. tekemällä suunniteltuja valvontakäyntejä sekä yllätyksellisiä käyntejä ja erilaisia selvityksiä ja seurantoja. Valvontaa Jyväskylän kaupungilla tehdään myös muistutusten, kanteluiden, asiakkaiden ja omaisten yhteydenottojen perusteella tai henkilöstön epäkohtailmoituksien selvittämiseksi. Kaiken lähtökohtana on palveluntuottajien ohjaus, neuvonta ja säännölliset tapaamiset. Kokonaisuudessaan kaupungilla on 6 valvontakoordinaattorin tiimi, jota on vahvistettu vuoden 2020 aikana. 

Sosiaaliasiamiehen selvityksessä vertailtiin Jyväskylän yhteydenottomääriä (172) Kuopion (263), Oulun (334), Tampereen (627), Lahden (257) ja Turun (215) vastaaviin tilastoihin. Jyväskylässä yhteydenottojen määrä on vertailukaupunkien pienin. Sosiaaliasiamiehen raportti ja lautakunnan vastaus on kokonaisuudessaan luettavissa kokouksen esityslistalta. 

Selvitys potilasasiamiestoiminnasta vuodelta 2019

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsi tiedoksi potilasasiamiehen selvityksen vuodelta 2019. Viime vuoden aikana potilasasiamiehille tuli yhteensä 326 yhteydenottoa. Yhteydenottojen määrä nousi jonkin verran vuodesta 2018. 

Lähes puolet yhteydenotoista koskivat potilaan hoitoon ja hoitotulokseen liittyviin epäkohtiin. Toiseksi suurimmaksi syyksi nousivat edellisvuosien tapaan potilasvahinkoepäilyt (11 % yhteydenotoista). Kolmanneksi eniten yhteydenottoja (9,7 %) tilastoitiin hoitoon pääsyyn liittyen. Hoitoon pääsyä koskeneiden yhteydenottojen määrän kasvuun vaikutti valinnanvapauskokeilun päättyminen syksyllä 2019. Potilaan kohteluun ja ammattihenkilön käytökseen liittyvät yhteydenotot (5,2 %) vähenivät edelleen. Vuonna 2018 kohteluun ja käytökseen liittyvien yhteydenottojen osuus oli 9 prosenttia.
_______________

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kokouksessaan perustaa myös ikääntyneiden palvelualueelle palvelukoordinaattorin viran 1.7.2020 alkaen.  Lautakunta kokoustaa seuraavan kerran 20.8.2020. 

Kokouksen esityslista ja liitteet (pdf-muoto) ovat luettavissa lautakunnan verkkosivuilta.

Lisätietoja: Heidi Rentola, sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja, p. 040 0537 824 ja 
Kati Kallimo, sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtaja, p. 050 442 2302