Hyppää pääsisältöön

Voit suodattaa hakutuloksia valitsemalla halumiasi suodattimia haun yhteydestä.

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 10.6.2024 olleesta kokouksesta

Kaupunginhallitus hyväksyi kulttuuriyksiköiden tilaratkaisujen jatkosuunnittelun Lyseon kulttuurikortteliin. Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi Kivistön päiväkodin hankesuunnitelman. Vesangantien katusuunnitelman muutokset hylättiin.

Kivistön päiväkodin hankesuunnitelma hyväksyttiin

Kaupunginhallitus hyväksyi Kivistön päiväkodin hankesuunnitelman ja asetti hankepäätöksen

Asiasanat:  
kaupunginhallitus
Kuva
Lyseo kuvattuna Harjun päältä. Kuva Merja Huovelin

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 3.6.2024 olleesta kokouksesta

Kaupunginhallitus hyväksyi ensi vuoden talousarviokehyksen, jossa uudelleen valmistelun myötä kasvun ja oppimisen sopeuttamistarvetta pienennettiin miljoonalla eurolla. Miljoonan euron sopeutus jaettiin äänestysten jälkeen kokonaisuudessaan muiden toimialojen katettavaksi.

Vuoden 2025 talousarviokehys hyväksyttiin

Kaupunginhallitus hyväksyi viime viikon kokouksessa uudelleen valmisteltavaksi palautetun talousa

Asiasanat:  
hallitus
kaupunginhallitus
Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija. Kuva Jaana Pinson

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 27.5.2024 olleesta kokouksesta

Kaupunginhallitus palautti ensi vuoden talousarviokehyksen uudelleen valmisteltavaksi. Vesangantien katusuunnitelman muutokset poistettiin esityslistalta.

Vuoden 2025 talousarviokehys uudelleen valmisteltavaksi

Kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen palauttaa vuoden 2025 talousarviokehyk

Asiasanat:  
kaupunginhallitus
Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija. Kuva Jaana Pinson

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 20.5.2024 olleesta kokouksesta

Kaupunginhallitus käsitteli tänään osaltaan Jyväskylän asumisvisiota, joka katsoo vuoteen 2035. Asumisvisio etenee seuraavaksi valtuuston päätettäväksi. Myös Tammirinteen kaava etenee uudelleen valtuuston käsittelyyn.

Asumisvisio2035 etenee valtuustoon

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy vuoteen 2035 tähtäävän Jyväskylän asum

Asiasanat:  
hallitus
kaupunginhallitus
Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija. Kuva Jaana Pinson

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 13.5.2024 olleesta kokouksesta

Jyväskylän kaupunginhallitus käsitteli tänään osaltaan Jyväskylän hyvinvointikertomusta. Vuosittain laadittava kertomus kuvaa Jyväskylän kaupungin hyvinvoinnin eteen tehdyn työn toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään hyvinvointisuunnitelmaan.

Hyvinvointikertomuksen perusteella voidaan todeta, että valtaosa jyväskyläläisistä voi hyvin.

Asiasanat:  
kaupunginhallitus
Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija. Kuva Jaana Pinson

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 22.4.2024 olleesta kokouksesta

Jyväskylän kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan muutokset hallintosääntöön sekä nykyisen seitsenjäsenisen elinkeino- ja työllisyysjaoston lakkautuksen 14.5.2024 alkaen. Asiat etenevät vielä tänä iltana valtuuston käsittelyyn.

Päätösten taustalla on ensi vuoden alussa voimaan tuleva TE-uudistus, jonka myötä Jyväskylän kaupunki ja Muurame muodostavat yhteisen työllisyysalu

Asiasanat:  
kaupunginhallitus
Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija. Kuva Jaana Pinson

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 15.4.2024 olleesta kokouksesta

Jyväskylän kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan Olavintie 1:n asemakaavan muutoksen sekä antoi lausuntonsa Alvar ja Elissa Aallon itselleen suunnitteleman Muuratsalon koetalon suojelusta.

Olavintie 1 asemakaavan muutos sekä tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhteydessä

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se

Asiasanat:  
kaupunginhallitus
Kuva
Henkilö kuvaa tiilitaloa metsän keskellä. Kuva Tero Takalo-Eskola

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 18.3.2024 olleesta kokouksesta

Jyväskylän kaupunginhallitus palautti KIHUn yhteistyösopimuksen uudelleen valmisteltavaksi. Kivistön työväentalon korttelin asemakaavamuutos etenee valtuustoon.

Huippu-urheiluinstituutti KIHUn yhteistyösopimus

Kaupunginhallitus palautti yksimielisesti Huippu-urheiluinstituutti KIHUn yhteistyösopimuk

Asiasanat:  
kaupunginhallitus
Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija. Kuva Jaana Pinson

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 11.3.2024 olleesta kokouksesta

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy kevään 2024 talousarviomuutokset. Muutokset ovat teknisiä valtuuston talousarvion yhteydessä tekemän päätöksen mukaisesti. Suurimmat muutokset tapahtuvat verotuloennusteessa, jota pienennetään 2,9 miljoonalla eurolla. Valtionosuuksiin tehdään miljoonan euron vähennys.

Kaupungin toimintamenojen arvioidaan pienenevän Kevan tasausmaksumuutoksen myötä 400 000 eurolla.

Asiasanat:  
hallitus
kaupunginhallitus
Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija. Kuva Jaana Pinson

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 4.3.2024 olleesta kokouksesta

Jyväskylän kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan mm. Kauramäki II asemakaava-asiaa sekä antoi osaltaan vastaukset kahteen valtuustoaloitteiseen.

Kauramäki II asemakaavan laajennus- ja muutos etenee valtuustoon

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Kauramäk

Asiasanat:  
kaupunginhallitus
Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija. Kuva Jaana Pinson

Jyväskylän kaupunginvaltuuston päätöksiä 19.2.2024 olleesta kokouksesta

Jyväskylän kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan mm. kaava-asioita sekä hyväksyi äänestyksen jälkeen vastauksen maahanmuuton taloudellisten vaikutusten selvittämistä koskevaan valtuustoaloitteeseen.

Jyväskylän kaupungin avaava tase 1.1.2023

Kaupunginvaltuusto hyväksyi hyvinvointialueuudistuksesta aiheutuneet avaavan taseen muutokset sek

Asiasanat:  
hallitus
kaupunginhallitus
Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija, taustalla valtuustosali. Kuva Jaana Pinson

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 19.2.2024 olleesta kokouksesta

Jyväskylän kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan mm. lähitalojen tilavarausehdot ja vuokrahinnat 1.3.2024 alkaen. Jyväskylän kaupungin osallisuuspalveluissa toimii 3 lähitaloa: Kortteli Klubi keskustassa, Piippurannan Klubi Kankaalla ja Huhtasuon yhteistoimintapiste Huhtasuolla.

Lähitalojen ensisijaisena tavoitteena on olla asukkaiden kohtaamispaikkoja, jonne kuka tahansa voi tulla ja valita itselleen mielekästä sisältöä er

Asiasanat:  
kaupunginhallitus
Kuva
Ihmisiä sisätilassa istumassa ja keskustelemassa. Kuva Hanne Laitinen

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 12.2.2024 olleesta kokouksesta

Jyväskylän kaupunginhallitus antoi kokouksessaan mm. lausunnon korkeimmalle hallinto-oikeudelle sairaanhoitopiirin valtuuston päätöksen purkua koskevassa asiassa.

Lausunnon antaminen korkeimmalle hallinto-oikeudelle sairaanhoitopiirin valtuuston päätöksen purkua koskevasta hakemuksesta

Kaupunginhallit

Asiasanat:  
hallitus
kaupunginhallitus
Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija. Kuva Jaana Pinson

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 5.2.2024 olleesta kokouksesta

Jyväskylän kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan mm. sisäisen pankin päivitetyt ohjeet. Lintukankaan ja Nisulankadun kaavat etenevät valtuustoon.

Jyväskylän kaupungin avaava tase 1.1.2023

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy hyvinvointialueuudistuksesta a

Asiasanat:  
hallitus
kaupunginhallitus
Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija. Kuva Jaana Pinson

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 18.12.2023 olleesta kokouksesta

Jyväskylän kaupunginhallitus antoi vuoden viimeisessä kokouksessaan lausunnon valtion väyläverkon investointiohjelmasta. Kaupunginhallitus päätti myös Jyväskylän kaupungin perustietotekniikan ulkoistamisesta Kuntien Tiera yhtiölle 1.3.2024 alkaen.

Jyväskylän kaupungin lausunto valtion väyläverkon investointiohjelman luonnoksesta vuosille 2025-2032

Jyväskylän kaupunginhallitus antoi la

Asiasanat:  
hallitus
kaupunginhallitus
Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija. Kuva Jaana Pinson

Harjun stadionin tarkennettu hankesuunnitelma etenee valtuustoon Jyväskylässä

Harjun stadionin tarkennettu hankesuunnitelma etenee kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi Jyväskylässä. Työllisyysaluetta lähdetään valmistelemaan Jyväskylän ja Muuramen yhteistyönä.

Harjun stadionin peruskorjaus- ja laajennushankkeen hankesuunnitelma etenee valtuustoon

Asiasanat:  
hallitus
kaupunginhallitus
Kuva
Havainnekuva Harjun katsomon takaosasta. Kuva Uki Arkkitehdit Oy

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 27.11.2023 olleesta kokouksesta

Jyväskylän talous vaikuttaa kuluvan vuoden viimeisten talousarviomuutosten myötä toteutuvan vielä hienoisesti plusmerkkisenä. Taloustilanne olisi kaupungilla heikompi, jos menojen kasvua ei olisi syksyllä rajoitettu mm. tiukalla rekrytointi- ja hankintamenettelyllä.

Syksyn 2023 talousarviomuutokset

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy vuoden 2023 talousarviomuutokset.

Asiasanat:  
kaupunginhallitus
Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija. Kuva Jaana Pinson

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 20.11.2023 olleesta kokouksesta

Kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan Central Finland Mobility Foundation -säätiön perustamisen sekä omistajaohjauksen periaatteet ja konserniohjeen.

Jyväskylän kaupungin ja Toyotan yhteisen säätiön perustaminen etenee päätöksenteossa

Jyväskylän kaupung

Asiasanat:  
kaupunginhallitus
kokous
päätös
Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija. Kuva Jaana Pinson

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 13.11.2023 kokouksesta

Kaupunginhallitus antoi Jyväskylän kaupungin vastauksen Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa käsittelyssä olevaan valitusasiaan Keski-Suomen hyvinvointialueen päätöksestä sairaanhoitopiirin vuoden 2022 tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Lisäksi kaupunginhallitus käsitteli kuolinpesän omaisuuden kohdentamista sekä nimesi jäsenen KOASin hallitukseen.

Jyväskylän kaupungin vastaus valitusasiaan 13.6.2023 hyvinvointialueen aluevaltuustossa tehdystä päätöksestä

Asiasanat:  
kaupunginhallitus
päätös
hallinto-oikeus
Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija. Kuva Jaana Pinson

Jyväskylän kaupunginhallituksen talousarvioesitys 9.11.2023 tähtää talouden tasapainoon

Jyväskylän kaupunginhallitus teki 9.11. kokouksessaan esityksen ensi vuoden talousarviosta 27.11. kokoontuvalle kaupunginvaltuustolle. Kaupunginhallituksen esitys perustuu talouden tasapainotusohjelman tavoitteisiin sekä valtuuston jo päättämään 8,0 % veroprosenttiin.

Hallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen nähden 3 050 000 euron lisämäärärahaa sivistyspalveluihin ja samansuuruisia menovähennyksiä tai tulonlisäyksiä kohdentuen kaikille toimialoille. Käyttötalouden osalta kaupunginhallitus teki yksimielisen päätöksen.

Budjetin loppusumma 660 miljoonaa euroa

Määrärah

Asiasanat:  
kaupunginhallitus
päätös
talousarvio
talouden tasapainotus
Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija. Kuva Jaana Pinson

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 6.11.2023 olleesta kokouksesta

Kaupunginhallitus antoi muun muassa lausunnon Jyväskylän seudun jätelautakunnan taksaluonnoksesta, merkitsi tiedoksi selostuksen 31.10. päättyneistä kaupungin YT-neuvotteluista ja tuloksesta, nimesi ja ohjeisti edustajan Jyväskylän Jäähalli Oy:n yhtiökokoukseen ja käsitteli yhden valtuustoaloitteen.

Jyväskylän kaupungin lausunto Jyväskylän seudun jätelautakunnan jätetaksaluonnoksesta

Jyväskylän kaupunginhallitus totesi, ettei sillä ol

Asiasanat:  
kaupunginhallitus
Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija. Kuva Jaana Pinson

Jyväskylän kaupunginhallitus esittää tuloveroprosentin olevan 8 vuonna 2024

Kaupunginhallitus esittää tuloveroprosentin olevan 8,0 vuonna 2024. Esitys syntyi 3 äänestyksen jälkeen. Valtuusto päättää veroprosenteista kokouksessaan 6.11.2024.

Vuoden 2024 tuloveroprosentin esitetään äänestysten jälkeen olevan 8 – kiinteistöveroihin ei muutoksia

Kaupunginhallitus päätti esittää v

Asiasanat:  
hallitus
kaupunginhallitus
talousarvio
talouden tasapainotus
Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija. Kuva Jaana Pinson